Hanick, nieuwbouw in dorps landelijke uitstraling

Maatschap Haanwijk (een combinatie van Van Oostrum Ontwikkeling B.V. en AM Vastgoedontwikkeling B.V.) denkt bij de locatie aan een dorpse en landelijke uitstraling, passend bij het karakter van het gebied aan de rand van Harmelen. Ook streeft zij naar een zorgvuldige en duurzame inpassing van o.a. Hollandsche Kade en andere ruimtelijke kwaliteiten. Uitgangspunt voor het woningaanbod is de onlangs vastgestelde Woonvisie van de gemeente. Woningen voor starters, nultrede-woningen (voor senioren) en woningen voor doorstromers betekenen een gevarieerd woningaanbod met een wisselende bebouwing en naar de wensen van woningzoekenden uit Harmelen.

Ik heb belangstelling  Ik heb belangstelling

Angelique Hensen-Straver
Verkoopmanager

030-6097272
angelique.hensen@am.nl

Angelique Hensen-Straver
Ligging van het project