Hanick, nieuwbouw in dorps landelijke uitstraling

Maatschap Haanwijk (een combinatie van Van Oostrum Ontwikkeling B.V. en AM Vastgoedontwikkeling B.V.) denkt bij de locatie aan een dorpse en landelijke uitstraling, passend bij het karakter van het gebied aan de rand van Harmelen. Ook streeft zij naar een zorgvuldige en duurzame inpassing van o.a. Hollandsche Kade en andere ruimtelijke kwaliteiten. Uitgangspunt voor het woningaanbod is de onlangs vastgestelde Woonvisie van de gemeente. Woningen voor starters, nultrede-woningen (voor senioren) en woningen voor doorstromers betekenen een gevarieerd woningaanbod met een wisselende bebouwing en naar de wensen van woningzoekenden uit Harmelen.

Hoe wilt u wonen in Hanick?

Welke woningtypen en hoeveel woningen er precies gaan komen staat nog niet vast. Wij ontvangen graag uw woonwensen en ideeën om samen met u te bepalen hoe de nieuwe wijk vorm moet worden gegeven zodat deze aansluit op de woonbehoefte van de inwoners van Harmelen. Hierbij is het belangrijk dat het plan een ‘Harmelense maat’ heeft. Gezien de locatie wordt er zorgvuldig gekeken worden naar de aansluiting op het landelijke gebied en de bestaande bebouwing.

De resultaten van de woonwens-enquête zijn hier terug te lezen.

Ik heb belangstelling  Ik heb belangstelling

Angelique Hensen
Verkoopmanager

030-6097272
angelique.hensen@am.nl

Angelique Hensen
Ligging van het project